มร.โดนัล แคแนค ประธานกรรมการ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น (กลาง) มร.มาร์ค แฟนซี ผู้อำนวยการบริหาร พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น (ขวา) และ ดร.ริชาร์ด เว็ลฟอร์ด ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง CSR Asia (ซ้าย) จัดงานสัมมนาและงานแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ Disaster Preparedness Forum 2017 ในหัวข้อ “Build Better Now”

งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ รัฐบาล และภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมความร่วมมือในเชิงบูรณาการ เพื่อลดผลกระทบความสูญเสียจากเหตุภัยพิบัติ ครอบคลุมถึงความเสียหายทางกายภาพ เศรษฐกิจ และที่สำคัญที่สุด คือ การสูญเสียชีวิต รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้สามารถทนทานต่อวาตภัย อุทกภัย และ แผ่นดินไหว

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here