ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีเปิดโครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร รุ่นที่ 14” (SCB SME Intelligent Entrepreneur Program – IEP) หลักสูตรเสริมสร้างขีดความสามารถในแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยการอบรมในครั้งนี้มุ่งเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการต่อยอดธุรกิจ พร้อมรับมือกับการแข่งขันและความท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง IEP รุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย โดยมีนางพิกุล ศรีมหันต์      รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี และผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม ธนาคาร   ไทยพาณิชย์ รศ.สุมาลี อุณหะนันท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         นายนรินทร์เดช ทวีแสงพานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด และนางสาวอัคราภรณ์ ศิลปสมัย ผู้บริหารร้านอาหารในกลุ่ม T.House เข้าร่วมงาน ทั้งนี้พิธีได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here