ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อยโดยไม่มีเหตุจำเป็น ถ้าเป็นไปได้ใครก็อยากอยู่กันแบบครอบครัว เพราะแต่ละคนมีที่มาไม่เหมือนกัน ในมุมมองหัวหน้างานหลายๆท่าน ก็อาจจะประเมินทัศนคติของลูกน้อง ในมุมมองที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร สมาชิกในทีมงาน และลักษณะของงานที่ต้องรับผิดชอบ แต่สำหรับตัวเราเองในฐานะของลูกน้อง การที่เราจะเตรียมตัว และสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อให้ตนเองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้น สามารถทำได้ โดยการปรับปรุงพัฒนา ทัศนคติของตนเอง ซึ่งการที่เรามีทัศนคติที่ดีก็จะช่วยให้การทำงานของเราราบลื่น ลดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และที่สำคัญที่สุด คือ ทำให้เรามีความสุขกับการทำงาน  ดังนั้น ขอเสนอ 5 ทัศนคติ  ที่จะสร้างให้เราเป็น ซุปเปอร์ลูกน้อง ได้ดังต่อไปนี้

 

  1. มีความคิดที่ต้องการสร้างคุณค่า คือการสร้างความสำเร็จที่แท้จริงให้แก่องค์กร สามารถทำได้โดยการศึกษา พันธกิจขององค์กรให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายสูงสุดของงานทำ และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้ากับเป้าหมายของตนเอง เช่น การทำความเข้าใจว่างานของเราจะไปส่งเสริมเป้าหมายของทีมงาน และหัวหน้างานในลักษณะใด และลองพิจารณาว่าหัวหน้าคาดหวังผลงานจากเรามากน้อยประการใด
  2. อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพหัวหน้างาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน อาจจะมีหลายครั้งที่เรามีความเห็นไม่ตรงกับหัวหน้างาน แต่หากเราได้อธิบายด้วยเหตุผล อย่างสุภาพแล้วหัวหน้ายังไม่เห็นด้วย เราต้องเคารพในการตัดสินใจของหัวหน้างาน ซึ่งในบางกรณีหัวหน้าอาจจะเชื่อเพื่อนร่วมงานมากกว่า เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจ และให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุด
  3. มีความรัก รักในงานที่ทำ ใส่ใจกับงาน อยู่ในกฏระเบียบ และหลักจริยธรรม นอกจากจะช่วยให้เราสามารถทำงานต่อไปได้อย่างราบลื่นแล้ว ก็จะลดความกังวล ความเป็นห่วงที่หัวหน้ามีต่อเราได้เป็นอย่างดี
  4. พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้เองภายใต้อำนาจหน้าที่ที่มี และรายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หัวหน้างานส่วนใหญ่มองหา ซึ่งลูกน้องที่รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นลูกน้องที่รู้งาน และมีขั้นตอนที่นำไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะการรายงานผลงาน จะเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าแนะนำ และสอนในสิ่งที่เราอาจยังไม่ทราบมาก่อน
  5. มีความรู้รอบตัว คือการมีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เพื่อทำให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานมีทางเลือกมากขึ้น มีการเปรียบเทียบหาทางออก หาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้

 

ดังนั้นสิ่งที่ซุปเปอร์ลูกน้องทุกคนมีเหมือนกันคือ พวกเขาทำให้หัวหน้าอยากใช้งานอยู่เสมอ เพราะหัวหน้ามั่นใจว่าบรรดาเหล่าซุปเปอร์ลูกน้องจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดี และช่วยนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้  ในที่สุดบรรดาเหล่าซุปเปอร์ลูกน้องก็จะเป็นกลุ่มแรกที่นายจ้างต้องการ รักษาไว้ และเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้ พร้อมทั้งโอกาสเติบโตในอาชีพ เพราะพวกเขา เข้าไปอยู่ “ในใจ” ของนายจ้างและหัวหน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นทัศนคติที่ดีคือสิ่งที่จะกำหนดชีวิตในการทำงานของคุณให้ดีตามไปด้วยทัศนคติแบบไหนที่ลูกน้องควรมี กลยุทธ์เอาชนะใจเจ้านาย

 

บทความประชาสัมพันธ์ จาก แมนพาวเวอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here