อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดตัว Allianz Masters หลักสูตรฝึกอบรมฝ่ายขายในระดับสากลหลักสูตรแรกของกลุ่มอลิอันซ์ ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นเลิศของฝ่ายขายอลิอันซ์ทั่วภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอนระดับโลกจาก LIMRA มาใช้พัฒนาฝ่ายขายให้มีความเป็นมืออาชีพ ติดอาวุธด้านดิจิตอล พร้อมลุยตลาด Gen Y

นายวิทยา ชาญพานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารช่องทางขายผ่านตัวแทนบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ในฐานะที่ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของอลิอันซ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยเฉพาะช่องทางตัวแทน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างการเติบโตและผลักดันอลิอันซ์ อยุธยาให้เป็นผู้นำด้านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ทางกลุ่มอลิอันซ์ จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดได้เปิดตัว Allianz Mastersโดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับโลกจากสถาบัน LIMRAมาพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝ่ายขายมืออาชีพให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย โดยเปิดใช้ใน5ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ไทย จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งถือว่า เป็นการส่งเสริมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของช่องทางตัวแทนของ อลิอันซ์ อยุธยา ที่เรียกว่า RTMSได้แก่ การสรรหา(Recruitment), การอบรม(Training), การสร้างแรงบันดาลใจ(Motivation),และ การบริหารทีมงาน(Supervision) ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการสรรหาและอบรมฝ่ายขายกลุ่ม Gen Yซึ่งปัจจุบัน อลิอันซ์ อยุธยา มีสัดส่วนฝ่ายขาย Gen Yอยู่ถึง 60%เฉกเช่นเดียวกับเทรนด์ผู้บริโภคในอนาคตที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Gen Yเช่นกัน

“ปัจจุบันถือเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้บนโลกออนไลน์ เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตผ่านช่องทางสื่อดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพโดยAllianz Mastersจะมุ่งเน้นเพิ่มทักษะด้านดิจิตอลให้แก่ฝ่ายขายในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Y ได้เป็นอย่างดี” นายวิทยา กล่าว

สำหรับการอบรมฝ่ายขายของอลิอันซ์ อยุธยา ปัจจุบัน เรามีAllianz Ayudhya Academy เป็นหลักที่เป็นเลิศอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเช่น หลักสูตรขอรับและขอต่อใบอนุญาตหลักสูตรความรู้เบื้องต้นการจัดสรรแบบประกันที่เหมาะสมให้ตรงความต้องการของลูกค้าการขาย การใช้ดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงหลักสูตรขั้นสูงสำหรับผู้บริหารตัวแทน เช่น หลักสูตรRTMS หลักสูตร Leadership โดยทุกๆหลักสูตร บริษัทได้มีการแต่งตั้งวิทยากรฝ่ายขายมาเป็นโค้ชและช่วยสอนตัวแทนและผู้บริหารซึ่งถือเป็นการผสานทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่ใช้ได้ในสนามการขายจริง

ดังนั้นAllianz Mastersจึงเป็นการนำเอาหลักสูตร ที่ให้ความรู้ ทักษะและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากต่างประเทศมาปรับใช้และส่งเสริมให้การอมรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยประกอบด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ คอนเทนต์มัลติมีเดียและการเรียนรู้ด้านโซเชี่ยลมีเดีย ที่จะช่วยให้พลังฝ่ายขายได้พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของลูกค้ากับบริษัท ทั้งในแง่ออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าของอลิอันซ์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดการเงิน

Allianz Masters จะมุ่งเน้น 7 แนวทางการเรียนรู้ ได้แก่ 1.การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ(Structured Learning)2.คุณวุฒิการศึกษาระดับนานาชาติ(International Qualifications)3.เน้นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและเครื่องมือ (Action and Tools).4.เน้นแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ(Best Practice)5.สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้(Community Sharing and Learning)6.เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างสู่สากล(Global Exposure)และ 7.สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น(Learning 24/7 beyond classroom)

ในระดับตัวแทน จะเน้นทักษะด้านขายแบบที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารการขายแบบเจ้าของธุรกิจโดยหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่PDS101: How to sell in the new financial service industry/ PDS102: How to Manage your business as a producer/ PDS103: how to target and penetrate marketจบ สามคอร์สนี้ตัวแทนจะได้รับคุณวุฒิ AFA (Associate Financial Advisor qualification)จากสถาบันLIMRA/ TOP Agent program-TAP (KBI)เป็นหลักสูตร มุ่งเน้นสร้างนักขายระดับ MDRT(Million Dollar Roundtable) ซึ่งเป็นสมาคมของสุดยอดมืออาชีพทางด้านการเงินนานาชาติ)

ส่วนในระดับผู้บริหารตัวแทนที่สูงขึ้นไป มีความสำคัญที่ต้องเข้าใจเรื่องของการ บริหารหน่วยงานขายหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ 1. Fast Track to Management การเริ่มต้นเป็นผู้จัดการหน่วยต้องเรียนรู้การบริหารที่จำเป็นเบื้องต้นเช่น ทักษะในการมองเห็นโอกาส การขายโอกาสทางอาชีพ และการสนับสนุนให้ตัวแทนประสบความสำเร็จ 2.Pacesetter เรียนรู้รากฐานการบริหารงานขายและการกำหนดเป้าหมาย การเรียนรู้จะผ่านเกมหน่วยงานจำลองจบ สองคอร์สนี้ ผู้จัดการหน่วยจะได้รับคุณวุฒิ CIAM(Chartered Insurance Agency Manager)จากสถาบันLIMRA3.Agency Management training course (AMTC)หลักสูตรที่เจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารทีมขาย และ4.Profitable Management workshop (PMW) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารฝ่ายขายระดับ GM AVP ที่เน้นการสร้างทีม ขยายธุรกิจ และการบริหารกลุ่มอย่างมีกำไร

“Allianz Mastersเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่เดินหน้าส่งมอบบริการที่โดดเด่นและให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับช่องทางตัวแทน เพื่อสร้างฝ่ายขายสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์ดิจิตอลของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ จากการที่ผู้บริโภคในยุคดิจิตอลมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เราจึงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนศักยภาพให้กับฝ่ายขายของเรา เพื่อให้มีทักษะที่พร้อมรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ เพิ่มทักษะด้านดิจิตอลและสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นกับฝ่ายขายของเราและให้กับวงการประกันชีวิตโดยรวมอีกด้วย” นายวิทยา กล่าวทิ้งท้าย

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here