กรุงเทพประกันภัย พัฒนาระบบการให้บริการกรมธรรม์รูปแบบใหม่ ด้วยการจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ผ่านทางอีเมลให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองรวดเร็วทันใจ เคลมได้ทันทีแม้ไม่มีชุดเอกสารพิเศษสำหรับ 1,500 ท่านแรก รับฟรีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุน 100,000 บาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ e-Policyพัฒนาระบบการให้บริการกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)ซึ่งเป็นกรมธรรม์รูปแบบใหม่ที่ใช้ในการจัดส่งผ่านทางอีเมลให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุกรมธรรม์หรือทำประกันภัยใหม่ สามารถเลือกรับเอกสารความคุ้มครองทางอีเมลแทนการจัดส่งชุดเอกสารตามปกติ

โครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  • คุ้มครองทันใจ ลูกค้าจะได้เอกสารความคุ้มครองทั้งตารางกรมธรรม์ เงื่อนไขความคุ้มครอง ใบแจ้งเบี้ยประกันภัย เอกสารแนบท้าย ในรูปแบบซอฟต์ไฟล์ผ่านทางอีเมลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยเอกสาร
  • เคลมได้ทันทีแม้ไม่มีชุดเอกสารโดยลูกค้าสามารถจัดเก็บ e-Policyไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และสามารถแจ้งเคลมได้เหมือนกรมธรรม์รูปแบบเดิม เพียงระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เอาประกันภัย ก็สามารถแจ้งเคลมสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ ได้ทันที
  • ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร และลดความเสี่ยงการสูญหายของกรมธรรม์ประกันภัย
  • ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จากการลดการใช้กระดาษในการออกกรมธรรม์ประกันภัย

โดยในระยะแรก บริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำ e-Policy สำหรับประกันอัคคีภัย และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท สำหรับประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทฯ จะยังดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้แก่ลูกค้าภายหลังไว้ใช้เป็นหลักฐานการชำระภาษีรถยนต์ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 1,500 คนแรกที่ทำประกันภัยโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แล้วเลือกรับ e-Policy รับฟรีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ คุ้มครองในวงเงิน 50,000 บาท สำหรับเจ้าของกรมธรรม์หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิเศษ

ทั้งนี้ โครงการ e-Policy มีแผนที่จะขยายการให้บริการในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตอลได้อย่างตรงใจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here