เอสซีจี เคมิคอลส์ โดย นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำ ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Advanced Sciences and Technology Center: ASTEC) ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมนำเยี่ยมชมโครงการตามแผนงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ S-Curve ของรัฐบาล ที่เอสซีจี เคมิคอลส์ กำลังดำเนินการ เช่น โครงการนวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย นวัตกรรมการจัดการของเสียด้วยวิธีธรรมชาติ นวัตกรรมสารเคลือบเพื่อการประหยัดพลังงาน การวิจัยและพัฒนาสารกลุ่มวัสดุนาโน เป็นต้น

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here