KTC 7 โบราณสถานกับ 5 ตำนานสุวรรณภูมิ (1)

นางปานจิตร สันทัดกลการ (กลาง) ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ “7 โบราณสถาน กับ 5 ตำนานสุวรรณภูมิ (เรื่องเล่าหลายชาติบนแผ่นดินแหลมทอง)” โดยนางพิทยา  วรปัญญาสกุล  (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์  พันธุ์ทองดี (ซ้าย)  หัวหน้าฝ่ายธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และนายปุญญภาพ  ดินวูน  (ขวา)  หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ภายใต้แนวคิดเรื่องโบราณสถานต่างๆ ที่เคยรุ่งเรือง จำนวน 7 แห่ง ผ่านการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และ 5 ประเทศใน AECพร้อมเสวนาในหัวข้อ “โบราณสถานกับตำนานสุวรรณภูมิ” โดยอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ พิธีกร และอาจารย์พิเศษในหลักสูตรอุษาคเนย์ศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / อาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่งอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการอิสระ และนักเขียน อดีตอาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here