คุณบุญทักษ์คณะกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารซึ่งกำลังจะหมดวาระสิ้นปี 2559 ต่อไปอีก 2 ปี

นายบุญทักษ์ จะดำเนินการปฏิรูป (transform) ธนาคารต่อไปโดยวางรากฐานที่แข็งแกร่งของดิจิทัลแบงก์กิ้งสำหรับยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ครอบคลุมถึงการดำเนินงานตามทิศทางของทีเอ็มบีที่มุ่งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ โดยการเติมเต็มบริการธนาคารรูปแบบเดิมที่สาขา ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ปลอดภัยและแข็งแกร่ง ใช้งานง่าย และเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น ให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตเต็มที่ในแบบที่ต้องการ

คณะกรรมการธนาคารมั่นใจว่า “ในห้วงเวลาที่สภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเข้มข้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารไทยและการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล คุณบุญทักษ์เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะผลักดันและสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้”

makeTHEdifference.org

facebook.com/TMB

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here