ในปัจจุบันมีคนเก่งเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน จากหลายปัจจัยและมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการมือใหม่ อย่างรวดเร็ว แต่หลายคนมักไม่สำเร็จในอาชีพการเป็นผู้จัดการจากหลายปัจจัยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจในทุกมุมมอง แม้กระทั่งการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันก้าวกระโดดนี้เช่นกัน
ผู้จัดการมือใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ  เทคนิคหรือทักษะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันเรามาดูกัน
  • Trust  Worthy & Change ประการสำคัญมากคือ การมีจรรยาบรรณและการสร้าง ความน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการทำงานในบทบาทผู้จัดการ เพื่อให้เราเข้าใจบทบาทเป้าหมาย ตัวเองที่สำคัญ การสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะเป็นผู้จัดการมือใหม่ให้กับทีมงานที่เราบริหารอยู่ และ บุคลากรในองค์กรให้เชื่อถือเรา เพราะหากเราสามารถสร้างได้เหมือนการก้าวไปสู่มือโปรก็มีโอกาสสำเร็จไปกว่าครึ่ง
  • Engaging  ผู้จัดการมือใหม่ควรต้องมีความสำนึกรับผิดชอบในงานที่ทำ และทีมที่บริหารมุ่งเน้นประโยชน์และความสำเร็จของส่วนรวม บริหารงานและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Human , Technical, Conceptual Skill   ผู้จัดการมือใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง เก่งคน สามารถบริหารจัดการเรื่องคน มีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับคนได้ดี สามารถโน้มน้าวคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและต้องเก่งงาน รอบรู้จริงในงานที่ทำและเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและสุดท้ายต้องเก่งคิด คิดในเชิงสร้างสรรค์ มีสติปัญญา ทันคน ทันเหตุการณ์ มีวิสัยทัศน์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างดี
  •  Coaching and Consulting & developing  ทักษะสำคัญมากในยุคปัจจุบัน คือ การโค้ช โดยต้องดึงศักยภาพของผู้ร่วมงานออกมาพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนวทาง ให้คิดวิเคราะห์หรือ รวมถึงในบางครั้งต้องมีการสอนงานและการพัฒนาผู้ร่วมทีมให้มีศักยภาพตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะต้องรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดี
ทั้ง 4 เทคนิค จึงสำคัญมาก สำหรับ ผู้จัดการมือใหม่ ที่อยากประสบความสำเร็จ เป็นผู้จัดการมือโปร
จาก Scoop แมนพาวเวอร์กรุ๊ปแนะเคล็ดไม่ลับ
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here