คุณอาทิตย์ นันทวิทยา
คุณอาทิตย์ นันทวิทยา

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง นายอาทิตย์ นันทวิทยา เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของธนาคารฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “คณะกรรมการของธนาคารฯ มีมติแต่งตั้งให้ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากผลงานความสำเร็จที่ผ่านมาและภาวะผู้นำของนายอาทิตย์ ธนาคารฯ มีความเชื่อมั่นว่านายอาทิตย์จะสามารถผลักดันนโยบายและภารกิจสำคัญต่างๆ ของธนาคารฯ ให้ดำเนินไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ สู่เป้าหมายสำคัญในการเป็น ‘ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมเลือก’ ต่อไปได้อย่างแน่นอน”

 นายอาทิตย์ นันทวิทยา ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินการธนาคารมากกว่า 20 ปี โดยเริ่มทำงาน  กับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2537 ในหน่วยงานบริหารการเงิน จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 ได้ร่วมงานกับบริษัท Cargill Financial Services ในตำแหน่ง Hedge Fund Manager หลังจากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยได้ดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็น Managing Director และ Regional Head Capital Markets, South East Asia ก่อนกลับเข้ามาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2551 ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ดูแลกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และสามารถนำพาและพัฒนากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารฯ ให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดได้ในเวลาต่อมา นายอาทิตย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here