การรถไฟแห่งประเทศไทย บูรณาการความร่วมมือกับ กองทัพภาคที่ 1 กรมราชทัณฑ์ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และภาคประชาชน จัดกิจกรรม“คนรถไฟรวมใจใส่เสื้อเหลือง เพื่อบ้านเราสวยงามสะอาดตา” Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางรถไฟ ตั้งแต่สถานีรถไฟกรุงเทพ ถึงที่หยุดรถยมราช เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสถานีรถไฟกรุงเทพ
(หัวลำโพง) ครบรอบ 100 ปี  

Train-News-Thailand-Develope-Dooddot-hเมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “คนรถไฟรวมใจใส่เสื้อเหลือง เพื่อบ้านเราสวยงามสะอาดตา” Big Cleaning Day  ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานีรถไฟกรุงเทพและบริเวณสองข้างทางรถไฟให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ครบรอบ 100 ปี

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม “คนรถไฟรวมใจใส่เสื้อเหลือง เพื่อบ้านเราสวยงามสะอาดตา” Big Cleaning Day  ในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกำลังพลกองทัพภาคที่ 1 กรมราชทัณฑ์ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงภาคประชาชน และชุมชนที่อาศัยบริเวณริมทางรถไฟ ในการเข้ามามีส่วนร่วมทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดระเบียบ ลอกท่อน้ำอุดตัน และปรับภูมิทัศน์สองข้างทางรถไฟ ตั้งแต่พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟกรุงเทพ – ที่หยุดรถยมราช  ให้มีความสะอาด สวยงาม และช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสถานีกรุงเทพให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

“การจัดกิจกรรม “คนรถไฟรวมใจใส่เสื้อเหลือง เพื่อบ้านเราสวยงามสะอาดตา” Big Cleaning Day ถือเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 25 มิถุนายน นี้ และเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในปีมหามงคล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี”

นอกจากนี้ ยังเป็นการกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เห็นคุณค่าในการมีส่วนร่วมต่อการบำรุงรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหวนแหนบริการรถไฟซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติร่วมกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรการของรถไฟฯ  กับประชาชน และผู้ใช้บริการรถไฟอีกด้วย

นายวุฒิชาติกล่าวด้วยว่า ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นี้  การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังมีกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อีกครั้ง ที่ตลาดนัดจตุจักร โดยมีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้านค้า สิ่งแวดล้อมภายในตลาดนัดจตุจักร ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here