“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” แนะเคล็บไม่ลับฉบับ : ผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนดี แบบนี้พี่ช๊อบชอบ!!

 

กว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในแต่ละองค์กร ไม่ได้อาศัยแค่โชคช่วย แต่ต้องมาด้วยความสามารถและทักษะที่เพียบพร้อมที่จะผลักดันให้คุณก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารอย่างมั่นคงและสง่างาม แต่ละอาชีพการเป็นผู้บริหารที่ขึ้นมาว่ายากแล้ว หากแต่การรักษาตำแหน่งให้ยาวนาน บุคลากรภายในองค์กรเกิดความศรัทธาและมีผลงานที่ดีเยี่ยมนั่นสิคือสิ่งที่ยากยิ่งกว่า และสิ่งที่ตอบแทนความเหนื่อย ความสามารถ เครื่องยืนยันในศักยภาพ คือ เงินเดือนที่สูงลิ่วตามมา

 

กว่าที่แต่ละองค์กร หน่วยงานจะเติบโต มั่นคง ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน ในการเดินหน้า พัฒนาให้องค์กร หน่วยงานก้าวหน้า ต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ ซึ่งหมายความถึงผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กร ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี การบริหารเป็นเลิศ มีวางแผนการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ขององค์กร นั่นคือบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ผลสะท้อนกลับ คือ ค่าจ้าง เงินรายได้ เงินเดือนที่สูงตามลำดับความสามารถ

 

กว่าจะมีเงินเดือนสูง องค์กรต่างมีเป้าหมายคือการประสบความสำเร็จอย่างสูงที่สุด บุคคลคือส่วนหนึ่งในการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ คือ “ตำแหน่งงาน” คือหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร (Business Development) หรือ  Strategic Planning, Risk Management  ถือเป็นส่วนงานที่เสมือนเป็นคนวางแผนองค์กร “หัวใจหลักที่สำคัญขององค์กร” คือทรัพยากรบุคคล การบริหารงานองค์กรเล็กอาจจะรับหน้าที่โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร แต่เป็นองค์กรใหญ่ตำแหน่งนี้อาจแยกมาเป็นอีกส่วนงานหนึ่งในการบริหารองค์กร แต่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนี้มักได้รับรายได้สูง แต่กว่าที่จะครอบครองตำแหน่งนี้ได้ต้องผ่านการคัดเลือก เดินทางมาด้วยความสามารถ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และสามารถนำกลยุทธ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประ สิทธิภาพ

ดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นผู้บริหารระดับสูง “เงินเดือนดี” ต้องเน้นปูพื้นฐานและวางแผนชีวิตการทำงานที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้น”แต่ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบในภาพรวมของการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ เป็นอีกตัวแปรสำหรับตำแหน่ง และฐานเงินเดือนที่สูงลิ่วของผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย อาทิ ส่วนงานหลังบ้าน ถือเป็นปัจจัยเสริมไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานด้านการเงินและบัญชี บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประสบการณ์สองอาชีพนี้ปัจจุบันถือว่ามีบทบาทและความจำเป็นในองค์กรอย่างยิ่ง

 

ดังนั้น ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ใช่ว่าคุณจะได้รับตำแหน่งได้ง่ายๆ หากแต่คุณจะต้องมีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิ เพื่อที่จะสามารถนำพาองค์กรประสบความสำเร็จ อาจจะใช้ระยะเวลาแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจทำงานและพยายามสั่งสมประสบการณ์ให้เป็นที่ยอมรับขององค์กร คุณก็จะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารที่ดีได้อย่างแน่นอน “หากคุณมีความพร้อมและความมุ่งมั่น จงอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป ลองหาประสบการณ์หมั่นพัฒนาศักยภาพของคุณอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ อนาคตคุณก็จะเป็นคนกำหนดเอง โดยสิ่งที่สำคัญคือกล้าที่จะคิดและลงมือทำ”

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.