สสว. เผยความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจอี-คอมเมิร์ชกับจีน  พบจีนสนใจอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางและความงาม สปาและเครื่องหอม ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง แฟชั่นและของใช้ในบ้าน เตรียมลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. กับเจ้าของเว็บไซต์อันดับ 1 ใน 5 ของจีน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปลายเดือนมิถุนายนนี้ที่ประเทศไทย

14429229101442922952l

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ไทย โกลบอล มาร์ท จำกัด (TGM) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกสินค้าไปประเทศจีน สสว. ได้ร่วมประชุมกับทาง สสว. โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เรื่องการส่งออกสินค้าไทยไปจีนโดยระบบ อี-คอมเมิร์ช ผ่าน ผ่านเว็บไซต์ jd.com ของบริษัท จินตง จำกัด โดยการประชุมในครั้งนั้น  TGM  ได้เป็นตัวกลางในการติดต่อเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าไทยให้กับบริษัท จินตง จำกัด และเพื่อให้ สสว. มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความต้องการสินค้าไทยเป็นจำนวนมาก สสว.จึงได้เดินทางไปดูงานบริษัท จินตง จำกัด ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 5 ปี และเป็นเว็บไซต์ ที่จำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคใหญ่เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของจีน  ซึ่งล่าสุดมีผู้เข้ามาซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวประมาณ 155  ล้านคน มูลค่าการค้า 462.7 พันล้านหยวน หรือ ประมาณ  2.5 ล้านล้านบาท

ผลสำเร็จจากการเดินทางในครั้งนี้ คาดว่า จะช่วยให้ SMEs ขยายตลาดสู่แดนมังกร โดยในการเจรจาธุรกิจ บริษัท TGM จะเป็นผู้แทนในการส่งสินค้าของSMEs  เข้าสู่เว็บไซต์jd.com และ สสว.จะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลสินค้า ตลอดจนข้อมูลผู้ผลิตสินค้าไทย ตลอดจนรวบรวมและคัดเลือกสินค้าของ SMEs  ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ส่งให้กับบริษัท TGM โดยบริษัทฯ จะซื้อสินค้าจาก SMEs  ในประเทศไทยและขายสินค้าผ่าน jd.com   เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย  ขั้นตอนการขนส่งและสต๊อกสินค้า SMEs  ของไทย ซึ่งต่างจากการขายผ่านออนไลน์อื่นๆ

นอกจากนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ jd.com  บริษัท TGM และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปลายเดือนมิถุนายนนี้ ที่ประเทศไทย โดยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของประเทศจีน ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางและความงาม สปาและเครื่องหอม ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง แฟชั่นและของใช้ในบ้าน ครอบคลุมทั่วประเทศจีน

ปัจจุบัน จีนเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่อันดับ 1 ของไทย ซึ่งหากพิจารณาในรายการสินค้าส่งออกของไทยจะพบว่า “กลุ่มสินค้าเกษตรไทย” ยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในตลาดจีน และเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่สำคัญ ต่อภาพรวมการส่งออกของไทย โดยสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ อาทิ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง เป็นต้น ในขณะที่ประเทศไทยได้นำสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here