KBank_TAB

ดิ เอเชี่ยน แบงเกอร์ วารสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย ยกย่องนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นนักการธนาคารที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 และธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดเป็นครั้งที่ 3 ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำที่สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งให้องค์กร เน้นกลยุทธ์ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการเป็นธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม ตลอดจนการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งด้วยการนำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลาย ขยายขอบข่ายการให้บริการธุรกิจข้ามประเทศ รวมถึงการที่ธนาคารให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของธนาคาร ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ K-Transformation ซึ่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เป็นรากฐานการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อครองความเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัล แบงกิ้งได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถรับมือกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วารสาร ดิ เอเชี่ยน แบงเกอร์ ได้ประกาศผลรางวัลนักการธนาคารที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและธนาคารที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2559 (The Asian Banker CEO Leadership Achievement Award 2016 and The Best Managed Bank Achievement Awards 2016) ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อมอบรางวัลให้แก่นักการธนาคารระดับสูงและธนาคารในภูมิภาคเอเชีย ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมจนมีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับประเทศไทย วารสารดิ เอเชี่ยน แบงเกอร์ ได้คัดเลือกให้ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นนักการธนาคารที่ประสบความสำเร็จสูงสุด และธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2559 (The Asian Banker CEO Leadership Achievement Award 2016 and The Best Managed Bank Achievement Awards 2016) ครอบคลุมผลการดำเนินงานในปี 2556-2558

วารสารดิ เอเชี่ยน แบงเกอร์ รายงานว่า การมอบรางวัลนักการธนาคารที่ประสบความสำเร็จสูงสุด แก่นายบัณฑูร ล่ำซำ เป็นครั้งที่ 2 พิจารณาจากบทบาทการเป็นผู้นำที่บริหารธนาคารกสิกรไทย ให้พัฒนาเติบโตอย่างโดดเด่นในแวดวงการธนาคารไทย จนกลายเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ด้านการบริหารของนายบัณฑูร ที่ส่งเสริมธุรกิจให้ธนาคารกสิกรไทย มุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตต่อเนื่อง พัฒนาระบบไอทีให้มีประสิทธิภาพ การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และการเติบโตของรายได้ที่มั่นคง สามารถรับมือกับเศรษฐกิจที่ผันผวนและการแข่งขันในธุรกิจธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังเน้นกลยุทธ์การจัดการเพื่อลดสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาสำหรับสถาบันการเงินหลายแห่ง

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของธนาคารกสิกรไทย ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทางวารสาร          ดิ เอเชี่ยน แบงเกอร์ จึงได้ยกย่องให้ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย เป็นครั้งที่ 3 โดยพิจารณาจากการที่ธนาคารกสิกรไทยภายใต้การบริหารของนายบัณฑูร ล่ำซำ เป็นธุรกิจที่มีเครือข่ายการให้บริการในประเทศที่เป็นเลิศ รวมทั้งขยายขอบข่ายการให้บริการธุรกิจข้ามประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง และเน้นการพัฒนาสู่ธนาคารแห่งความยั่งยืน ด้วยความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.