พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   (ลำดับกลาง) พร้อมนายวิพล อำนวยผลชัย กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น  ชานเนล (ไทยแลนด์)  จำกัด (ลำดับจากซ้ายมือคนที่ 2 )  นายพล ปิยสัจเดช  กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น ชานเนล (ไทยแลนด์)  จำกัด ( ลำดับจากซ้ายมือคนที่ 1 และ  คุณพิสูตร ยังเขียวสด กรรมการบริหารนาฏยศาลาหุ่น ละครเล็กโจหลุยส์  (ลำดับจากขวามือคนที่ 1 ) และ นายสุรินทร์   ยังเขียวสด  รองกรรมการบริหารนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ และผู้กำกับการแสดง (ลำดับจากขวามือคนที่   2)       

สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็น ชานเนล (ไทยแลนด์)  จำกัด     (N Channel Thailand ) และ นาฎยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์  เปิดม่านงานแถลงข่าว งาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์  เรื่อง “ครุฑานุภาพ  ในระบบ  Hologram  Light & Sound” โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตร นำเงินทูลเกล้าถวายฯ  และ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศ           

ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์  เรื่อง “ครุฑานุภาพ  ในระบบ  Hologram  Light & Sound จุดประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามของไทย เกี่ยวกับ หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ จึงได้เห็นความสำคัญจากการแสดงครั้งนี้ และ ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากประเทศเกาหลีใต้มาผสมผสานกับการแสดงในครั้งนี้เพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายมีผลดีต่อเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งจะจัดทั้งหมด  9 รอบ  เตรียมการแสดงในวันที่ 14-17 กรกฎาคม  2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยรายได้จะนำทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศ  ณ ตึกนวมหาราช ชั้น 3 สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here