เวลาของคนทำงานอิสระ (โรจ  ว่องประเสริฐ)

            การประกวดภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำของปีนี้  ปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่อง ฟรีแลนช์ ได้รับรางวัลมากที่สุดหลายรางวัล  ทำให้คิดถึงคนฟรีแลนช์ขึ้นมาอีกครั้ง  ซึ่งก็เป็นอาชีพเก่าดั้งเดิมของผมมายาวนานแล้ว   จำอดีตเมื่อทำงานใหม่ ๆ ได้  ค่อนข้างจะมีปัญหามากเกี่ยวกับการบริหารเวลาเพื่อสร้างงาน  ส่วนมากใช้เวลาขณะหนุ่มแน่นกับความสนุกสนานมาก จะมุ่งมั่นในการสร้างงานให้มีผลผลิตมากมาย  บางครั้งนั่งนึกว่าจะไปไหน  จะไปพบลูกค้าคนไหนก็นึกไม่ออก  ไม่มีระบบสร้างผู้มุ่งหวัง  เพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวัง  ไม่ได้ Name Bank  ไม่มีการทำ Year Plan     กลุ้มใจเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรให้ตนเองก้าวหน้าในวิชาชีพ  หรือไม่ก็เปลี่ยนไปทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน  แต่แล้วด้วยความตั้งใจและพยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง  ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จได้ในระดับที่น่าพอใจ

ชีวิตของคนทำงานอิสระกับการบริหารเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก  คนทำอาชีพอิสระแบ่งออกเป็นสองประเภท  ประเภทแรกไม่มีงานกินเงินเดือนรองรับ  ทำงานอิสระอย่างเดียว  รายได้จึงเกิดจากค่าบำเหน็จที่ได้จากการขาย  ประเภทนี้ยังบ่งได้อีกสองประเภทย่อย ๆ  คือทำงานอิสระอย่างเดียว  เช่นขายประกันชีวิตอย่างเดียวและกับบริษัทเดียว   อีกประเภทหนึ่งทำหลายอย่าง  เช่น  ถ้าขายก็ขายทั้งประกันชีวิต  ทั้งขายตรง  ส่วนประเภทที่สองเป็นพวกที่มีงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้ว  แต่ยังต้องการรายได้เพิ่ม  จึงมาทำงานอิสระเพิ่ม  เช่น  มีอาชีพครูกินเงินเดือนแต่อาศัยเวลาว่างหรือวันหยุดมาขายสินค้า  หรือมารับจ้างพิเศษ  อย่างนี้เป็นต้น   แต่ไม่ว่าประเภทไหน ถ้าบริหารเวลาไม่เป็นก็จะไม่ประสบความสำเร็จทั้งนั้น

อุปสรรคของการบริหารเวลาก็คือ  การไม่เห็นคุณค่าของเวลา  ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนมีกฎกติกาบังคับให้บริหารเวลาอยู่แล้ว  เช่นเมื่อถึงเวลาต้องอยู่ที่โต๊ะทำงาน  ต้องปั๊มบัตรลงเวลาเข้าทำงานและเลิกงาน  เวลาใดต้องทำอะไร  เวลาใดต้องประชุม  แต่คนทำงานอิสระ  จะไม่มีกฎข้อบังคับ  หรือคนมากำหนดเวลา  หากเกียจคร้านหลบ ๆ อู้ ๆ ก็สามารถทำได้  แต่จะไม่เป็นผลดี  คนทุกคนมีเวลาเท่ากันในแต่ละวัน  ความสามารถในฝีมือหรือบทบาทอาจจะพอ ๆ กัน  เท่าเทียมกัน หรือไม่แตกต่างกัน  แต่ทำไมบางคนผลผลิตของงานดีกว่าอีกคน  บางคนเหนือกว่าจนน่าเกลียด   คำตอบประการสำคัญก็คือการบริหารเวลา  การรู้จักใช้เวลาในการทำงานให้ได้ผลงานอย่างประหยัด

ดังนั้น คนทำงานอิสระ  นอกเหนือจากการที่เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูง  เชื่อว่าเขาสามารถทำได้  เป็นคนคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก  ฝันในเรื่องใหญ่ ๆ ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ  หรือฝันลม ๆแล้ง ๆ   สิ่งที่สำคัญคือ  การเป็นคุณค่าและความสำคัญของเวลา

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำส่วนหนึ่งสำหรับคนทำงานอิสระ  เพื่อเป็นข้อคิดในการบริหารเวลา  บริหารกิจกรรมการทำงาน  และบริหารตนเอง  เพื่อจัดระบบการทำงานของตนเสียใหม่  เพื่อมีโอกาสก้าวหน้าในอนาคตอย่างรวดเร็ว

 1. วางแผนการทำงานประจำวัน

จดลงไปในทุก ๆ วันว่า  วันรุ่งขึ้นจะทำอะไรบ้าง   เช่น  ติดต่อลูกค้าเก่า  ลูกค้าใหม่  นัดหมาย  หาลูกค้าใหม่เพิ่มเติมเสมอ ๆ  ออกตลาด ทำรายงาน  เข้าประชุม  ฯลฯ  เมื่อวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างแล้ว  ก็หันมาจัดอันดับความสำคัญ ทำก่อนทำภายหลังตามลำดับความสำคัญ  โดยกำหนดเวลาอย่างเหมาะสมตามลำดับ  ดังนี้

 1.   จัดเวลาติดตามลูกค้าเก่าที่ได้เสนอไว้แล้ว ขอทราบคำตอบเพื่อปิดการขาย
 2.   นัดหมายพบลูกค้าตอนเที่ยง
 3.    หาลูกค้าใหม่ ไปเสนอขายตอนเที่ยง
 4.    จัดเวลาเยี่ยมลูกค้าเก่า
 5.    จัดเวลาทำรายงาน
 6. จัดเวลาโทรศัพท์นัดหมายวันต่อไป
 7. หารายชื่อลูกค้าใหม่สำหรับวันต่อไป

คนเก่ง  จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาด   ทำงานได้มากขึ้น  และไม่ต้องทำงานหนัก

 1. . แบ่งสรรงานสำคัญกับงานที่สำคัญน้อยกว่าตามลำดับ แน่นอนงานสำคัญของฟรีแลนซ์คือออกตลาด  ไม่ใช่นั่งอยู่ในสำนักงานหรืออยู่แต่ในบ้าน  เริ่มจัดอันดับงานที่สำคัญ  จัดอันดับลูกค้าคุณภาพห้าดาว  ลดหลั่นลงไป  ซึ่งแน่นอนว่าเราก็คงทำงานสำคัญที่สุดก่อน  หรือไปพบลูกค้ารายใหญ่ก่อน   แต่ที่ไม่สำคัญ ๆ เป็นเหตุให้เสียเวลาก็คงต้องตัดทิ้งไป  เช่น  การนั่งกดไลน์เล่น  หยอกล้อกับเพื่อน ๆ ทางโทรศัพท์  การนั่งทานข้าวกลางวันเป็นเวลานาน ๆ

3.เริ่มจัดการบริหารในเรื่องต่อไปนี้

3.1 บริหารเวลากับการใช้โทรศัพท์   โดยการฝึกฝนตนเองในการทำรายการว่า  จะโทรศัพท์พูดกับใครบ้าง  และพูดงานเรื่องอะไร  จดให้ละเอียด  เตรียมการพูดทางโทรศัพท์  พูดให้กระชับ  ได้ใจความ  และตรงประเด็น  โดยไม่ยืดเยื้อ

นอกจากนี้  ในแต่ละวัน  ควรพยายามหาเทคนิคใหม่ ๆ  ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่นวิธีอ่านหนังสืออย่างรวดเร็ว  อ่านผ่าน ๆ  อ่านเพียงหัวข้อ  การตรวจดูนิสัยไม่ดีเก่า ๆ  เพื่อว่า เราจะขจัดมันได้อย่างไร  ฝึกการตื่นแต่เช้า  เพื่อเพิ่มเวลาให้กับการทำงานมากขึ้น  ใช้เวลาดื่มกาแฟ  หรือทานอาหารให้เกิดประโยชน์  เช่นการนัดลูกค้าทานข้าวกลางวัน  หรือนัดกินกาแฟกับลูกค้าเก่า เป็นต้น

3.2 บริหารเวลากับเส้นทางการเดินทางทำงาน  ไม่เสียเวลากับการกลับไปกลับมา  แต่จัดเส้นทางการเดินทางเป็นระเบียบ  เช่นเป็นเส้นตรง  เส้นทางเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม  หรือเป็นวงกลม  โดยมีสำนักงานทำงานเป็นศูนย์กลาง  หากไปแล้วต้องคอย  ก็ต้องใช้เวลารอคอยให้เกิดประโยชน์  เช่น  การอ่านหนังสือ  หรือการโทรศัพท์เยี่ยมเยียนลูกค้า   เป็นต้น

 1. อย่าทำตัวเป็นคนสมบูรณ์แบบ

           ก็คือ  การมีความคิดผิด ๆ  ที่ว่าจะทำอะไรต้องพร้อมสมบูรณ์แบบก่อน  ถ้าจะออกตลาดต้องรู้ทุกอย่างอย่างดีเสียก่อน  จะพบลูกค้า  ต้องแต่งตัวเลิศหรูเสียก่อน  ซึ่งมักเป็นข้ออ้างผิด ๆ ของนักขายหรือคนฟรีแลนซ์   จะต้องรู้จักสินค้าของตนอย่างละเอียดถ่องแท้แม่นยำจำได้  ลูกค้าถามอะไรตอบได้เป๊ะ  นักขายที่ใช้เวลาเป็น  ไม่เงื้อง่าราคาแพง  เขาพยายามสนุกและเรียนรู้กับสิ่งที่ตนเองทำ  เพราะไม่มีใครในโลกที่จะสมบูรณ์แบบหรือพร้อมไปเสียทุกอย่าง  มีอะไรใหม่ ๆ เพิ่มเติมมาตลอดเวลา  บางทีผิดพลาดก็ถือว่าเป็นครู  ผิดกันได้  เพียงแต่อย่าผิดอย่างเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก

 1. ต้องมีสมาธิในการทำงาน

           ไม่ถึงกับห้ามลาป่วย ลากิจ  ห้ามหยุด  ห้ามพักผ่าน  แต่ต้องจัดเวลาให้ดี  และเมื่อทำงานต้องมีสมาธิในการทำงาน  การมีสมาธิในการทำงานก็เท่ากับ การบริหารเวลานั่นเอง  หลีกเลี่ยงความวุ่นวาย  โดยจัดระเบียบงานให้ดี  เป็นระเบียบก่อนหลัง  โดยทำทีละอย่างเป็นลำดับ   จงสุขุมลุ่มลึกตรึกให้มั่น  แล้วกรองกลั่นเก็บกำเป็นคำถาม  แสวงหาวิถีความดีงาม  พร้อมผ่าข้ามขวากหนามทางมืดมน

 1. เป็นตัวของตัวเอง

            อย่าเกรงใจ  อะไรต้องปฏิเสธก็กล้าที่จะกล่าวคำปฏิเสธ  ยิ่งเวลามีการแข่งขัน  ช่วงนั้นเวลาเป็นเงินเป็นทอง  ถ้านัดลูกค้าไว้  แล้วเพื่อนชวนไปทำอย่างอื่น  ก็คงต้องปฏิเสธ  ถือเอาลูกค้าสำคัญกว่า  บางทีลูกค้าคนอื่นกับลูกค้าของเรา  เราก็คงต้องเอาลูกค้าของเราก่อนคนอื่น  บางสิ่งบางเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์  จำต้องตัดออกไป  ก็ปฏิเสธ  เวลาจะทำอะไรต้องพิจารณาทำแล้วได้อะไร  หรือเสียอะไร  ซึ่งก็คงเป็นเรื่องการจัดอันดับความสำคัญ  ฟรีแลนซ์ไม่ค่อยจัดระเบียบให้ตนเอง  เรื่องนี้เป็นจุดอ่อน  เราต้องบริหารตนเอง  เป็นต้นเวลาทำงาน  ไม่โอ้เอ้  ไม่อู้  เพราะเราเองจะเสียประโยชน์ไม่ใช่เป็นการได้เปรียบผู้อื่น

จัดระเบียบทะเบียนผู้มุ่งหวัง

จัดระเบียบทะเบียนลูกค้า

จัดเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการขายการทำงาน  มีความสะอาด  ความสวยงาม  ความใหม่อยู่เสมอ  เช่นนามบัตร ไม่ปล่อยให้ยับยู่ยี่ ไม่เลอะเทอะ  ใบแนะนำสินค้า  ใบสั่งซื้อ ใส่เป็นแฟ้ม ๆ ไว้อย่างดี

มีสมุดโน๊ตไว้ในกระเป๋า  เพื่อจดบันทึกความคิดและงาน  ที่ผุดขึ้นมาในช่วงหนึ่งช่วงใดกะทันหัน  หรือจดความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่อาจนึกได้ในขณะเดินทางหรือนั่งคอยลูกค้า

เก็บกวาดทำความสะอาดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อย  ให้มีโหงวเฮ้งดี ๆ  น่านั่ง  ถ้าโต๊ะมีระเบียบ  เวลานั่งทำงานจะมีบรรยากาศที่ดีและทำให้สมองปลอดโปร่ง

การเป็นฟรีแลนซ์ ที่ดีมีคุณภาพ  จะต้องเข้าใจตนเอง  เข้าใจบทบาทหน้าที่  อย่าระแวงว่าผู้อื่นจะไม่เข้าใจเรา  แต่ระวังตนเองว่าอย่าสับสน   ฟรีแลนซ์ต้องมีศิลปะแห่งการใช้ชีวิต  ใช้ความเป็นอิสระเสรีให้เป็นประโยชน์  แต่ไม่ใช่เอาอิสระเสรีมาทำลายตนเอง  ที่สุดต้องสร้างสมดุลให้กับตนเอง  อย่าบ้างานจนลืมครอบครัวหรือลืมสังคมเพื่อนฝูง  ขณะเดียวกัน ก็อย่าเอาแต่เพื่อนฝูงเฮฮาจนลืมการทำงาน  นั่นคือการเป็นฟรีแลนซ์ที่เห็นคุณค่าของเวลา  โชคดีครับเพื่อน ๆ ฟรีแลนซ์.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.