IMG_7860ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏข่าวอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัส หมายเลขทะเบียน 30-0644 นครปฐม บริเวณถนนสายวัดสุวรรณ- วัดงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และได้รับบาดเจ็บ 32 ราย นั้น

รายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม พบว่ารถบัส หมายเลขทะเบียน 30-0644 นครปฐม ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถภาคสมัครใจ (ประเภท 3) กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และจากการที่สำนักงาน คปภ. ได้ปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองการประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จากเดิม 200,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็น 300,000 บาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาล จากเดิม 50,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็น 80,000 บาทต่อคน และกรณีสูญเสียอวัยวะจากเดิม 200,000 ปรับเพิ่มเป็น 200,000 – 300,000 บาทต่อคน โดยไม่มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัย ทำให้ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม ได้ประสานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว ทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น ดังนี้

  1. การประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทน รายละ 300,000 บาท ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายทำละเมิดจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท และผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน รวมทั้งค่าชดเชยรายวัน สำหรับการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวันละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน
  2. การประกันภัยรถภาคสมัครใจ (ประเภท 3) ทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อคน และจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ 100,000 บาท และผู้โดยสาร 39 คนๆ ละ 100,000 บาท สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และเบื้องต้นได้รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ประสานโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ และติดต่อญาติของผู้เสียชีวิต เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตแล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ที่จะมาถึงประชาชนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย และวันหมดอายุของการ

ประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้ระบบประกันภัยมีผลให้ความคุ้มครองตลอดเวลา และเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักงาน คปภ. ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ หรือ “ประกันภัย 100” ด้วยเบี้ยประกันเพียง 100 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์คุ้มครอง 50,000 บาท และผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในกาจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 5,000 บาท (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำหน่ายให้กับประชาชนที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2559 ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา เคาร์เตอร์เทสโก้ โปรคเกอร์ประกันภัยในห้างเทสโก้โลตัส บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์รันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารออมสิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here