ภาพหมู่ TTW + หน่วยงานราชการ

ผู้บริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว นำโดยคุณธนัช ศิริเจริญ ผช.กก.ผจก. สายงานปฏิบัติการ (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ รก.ผอ.ลูกค้าสัมพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) เชิญหน่วยงานราชการ อาทิ     คุณภวัต แผลงศรี ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง (ที่ 1 จากซ้าย) คุณณรงค์ เล็กประเสริฐ ผอ.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (ที่ 2 จากซ้าย) คุณนุชนาฏ เอี้ยวสกุล ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี (กลาง) คุณชาญชัย ช่างสาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปทุมธานี (ที่ 2 จากขวา) และคุณชูชาติ ศุภวรรธนางกูร ผอ.โครงการชลประทานปทุมธานี (ที่ 1 จากขวา) ร่วมเยี่ยมชม “โครงการ 1 ล้านกล้า…สร้างป่าต้นน้ำ”กิจกรรมการ “ปลูกป่า” ที่ต้องได้ “ป่า” อย่างแท้จริง พร้อมทั้งช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งอย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติ  ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในการปลูกป่าต้นน้ำ 1,000,000 ต้น บนพื้นที่ 5,000 ไร่ ในเวลา 5 ปี และดูแลต้นกล้าทุกแปลงที่ปลูกจนอยู่รอดและแข็งแรงอีก 2 ปีต่อเนื่องก่อนส่งมอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here