บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดทัพครั้งใหญ่ แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารฝ่ายขาย ขยายการตลาด ครอบคลุมเขตพื้นที่นครหลวงและภูมิภาค ได้แก่

1คุณพิชัย1

แต่งตั้ง นายพิชัย ยอวิทยา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน กำกับงานบริหารตัวแทนและควบคุมการขยายตลาด ครอบคลุมพื้นที่นครหลวง ภาคกลาง และภาคตะวันตก

2คุณยุทธวงศ์2

แต่งตั้ง นายยุทธวงศ์ ก้องธนานันต์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน บริหารกิจการตัวแทน กลุ่มการตลาดโซน4 พื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

3คุณเสวก3

และแต่งตั้ง นายเสวก เดชจินดา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน บริหารและควบคุมการขยายตลาด กลุ่มการตลาดโซน 5 พื้นที่ภาคเหนือ

การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้ นับเป็นการปรับโครงสร้างฝ่ายบริหารด้านตัวแทนครั้งสำคัญ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในเชิงโครงสร้างการบริหารงาน และสอดคล้องกับแนวทางการขยายตลาดผ่านช่องทางตัวแทน ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ไทยประกันชีวิตใช้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเบี้ยประกันรับปีแรก 17,300 ล้านบาท ในปี 2559

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here